Audit financiar Bucuresti-Sector 2

Audit EAM

Audit financiar Bucuresti-Sector 2 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Audit financiar Bucuresti-Sector 2: Audit EAM.

  Grupul de firme Audit TEAM, format din societatea Audit EAM Zuca SRL si societatea Audit TEAM Evolution & Development SRL, este specializat in servicii de audit (situatii financiare, statutar, intern, financiar, fiscal si fonduri europene-structurale), contabilitate financiara, consultanta contabila si fiscala, precum si analiza financiara.
  Societatile Audit EAM si Audit TEAM sunt ambele membre active a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si membre a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

 • Camerei Auditorilor Financiari din Romania – Audit EAM autoriz. 908/2009
 • Camerei Auditorilor Financiari din Romania – Audit TEAM autoriz. 1165/2013
 • Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania – Audit EAM autoriz. 6523/2009
 • Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania – Audit TEAM autoriz. 8526/2013

  Societatile noastre au o bogata experienta in domeniul auditului si contabilitatii. Experienta dobandita prin activitati desfasurate in cadrul contractelor incheiate cu diverse societati comerciale si institutii publice, precum si prin activitati de cercetare in domeniul invatamantului (elaborare cursuri, sustinere seminarii, programe cercetare, etc.).
  Echipa noastra este formata din auditori si experti contabili autorizati. Integritatea acestora asigura incredere in rationamentul profesional urmat pentru evaluarea riscurilor in vederea exprimarii unei opinii finale pertinente si motivate.
  Profesionalismul, integritatea morala, experienta, flexibilitatea si cunostintele personalului permit societatii noastre sa ofere servicii de calitate, informatii si solutii concrete, realiste, ce permit clientilor luarea celor mai bune decizii in afaceri.

Servicii

 Servicii profesionale de audit prestate conform standardelor internationale. Avem o experienta de aproximativ 10 ani in domeniu.

 Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.
 In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:

 • intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
 • analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
 • identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
 • aprecierea auditului intern; etc.

Servicii audit:

 • Audit financiar
 • Auditare situatii financiare
 • Auditare situatii financiare consolidate
 • Audit contabil
 • Audit intern
 • Audit public intern
 • Audit extern
 • Audit statutar
 • Audit fiscal
 • Audit fonduri europene
 • Audit fonduri comunitare
 • Audit fonduri structurale
 • Audit fonduri nationale

 

Galerie foto