Cadastru geodezie Vaslui

PFA AFLOAREI ANDREI - Cadastru Geodezie Vaslui

Cadastru geodezie Vaslui reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cadastru geodezie Vaslui: PFA AFLOAREI ANDREI - Cadastru Geodezie Vaslui.

Despre Noi

PFA AFLOAREI ANDREI persoana autorizata sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. Experienta in lucrarile de cadastru si intabulare, dar si seriozitatea cu care lucram ne fac alegerea potrivita in acest domeniu. Dispunem de echipamente topografice moderne si performante, calitatea lucrarilor fiind garantata de catre acestea, combinata cu experienta noastra.

cadastru topografie vaslui

cadastru vasluiDocumentatia cadastrala este necesara pentru: instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire, in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului, si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Inainte de a cumpara un teren, este foarte bine sa apelati la serviciile unei Firme de Cadastru sau a unei Persoane Autorizate, pentru a va arata exact unde se afla terenul pe care vreti sa-l cumparati. Noi va putem ajuta sa identificati limitele exacte ale proprietatii. Sunt foarte multe cazuri in care abia dupa efectuarea tranzactiei imobiliare, ulteriorii proprietari, vor sa stie exact unde le este terenul (s-ar putea sa nu fie unde stiati). Cu aceasta Lucrare de Cadastru, care se numeste Trasare (Intarusarea limitelor de proprietate), sunteti asigurati ca faceti o tranzactie corecta.

Rolul Cadastrului

 • identificarea proprietatilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si carti funciare ;
 • determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei bunuli imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala ;
 • stabilirea categoriei de calitate a terenurilor, tinand seama de lucrarile de amenajare existente sau necesare, de bonitatea solurilor si a categoriilor de folosinta, de posibilitatea mecanizarii pentru lucrarile specifice ;
 • identificarea resurselor funciare si intocmirea materialului documentar necesar introducerii sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ;
 • furnizarea elementelor calitative necesare evaluarii bunurilor imobile.

Documentatia de cadastru sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietari, sarcini imobil etc.).

Servicii

SERVICII IN DOMENIUL CADASTRULUI

cadastru vaslui

 • Documentatii pentru inscrirea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate:Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale
  • Intabulare terenuri
  • Intabulare terenuri si constructii
  • Intabulare apartamente
  • Intabulare obiective industriale si civile
  • Dezmembrare, comasare, parcelare terenuri intravilane/extravilane
  • Dezmembrare de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize (apartamentare)
  • Alipire/Comasare a 2 sau mai multe imobile
 • Executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate
 • Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii
 • Executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare întocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica
 • Trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor
 • Intocmirea planurilor de amplasament si delimitare
 • Intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate pentru retele edilitare locale
 • Intocmirea planurilor parcelare
 • Executarea lucrarilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevazuti de legea fondului funciar
 • Studii topografice - Planuri de situatie pentru orice tip de terenuri ( sunt premergatoare studiilor de fezabilitate )
 • Studii topografice pentru orice tip de terenuri si orice tip de lucrare ( modernizare /reabilitare drumuri , parcuri eoliene, amplasare retele edilitare, amplasare constructii civil/industriale etc.)
 • Documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare (P.A.C)
 • Proiecte de urbanism de detaliu ( P.U.D.)lucrari cadastru topografie vaslui
 • Proiecte de urbanism zonal ( P.U.Z)
 • Proiecte de urbanism general (P.U.G)
 • Proiecte de urbanism de obtinere a Certificatului de urbanism (C.U.)
 • Documentatii pentru scoaterea din sau reintroducerea in circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan
 • Lucrari de cadastru general si de specialitate dupa caz
 • Planuri de amplasament pentru platforme industriale / retele edilitare
 • Relevee constructii , apartamente civile si industriale
 • Actualizari , rectificari de cadastru, modificarea limitelor de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului
 • Intabulare constructii noi – inscriere constructie noua in Cartea Funciara

 

SERVICII IN DOMENIUL TOPOGRAFIEI

 • Proiectarea si executia indesirii retelei topografice de sprijin (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei topografice de sprijin si ridicare (planimetric si altimetric)
 • Efectuarea ridicarilor topografice la diversi parametri de precizie
 • Realizarea calculelor aferente cu ajutorul programelor dedicate
 • Intocmirea planului analogic si digital
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D
 • Intocmirea profilelor longitudinale ale cailor de comunicatie
 • Intocmirea profilelor transversale ale cailor de comunicatie.
 • Proiectarea si executia retelei de trasare (planimetric si altimetric)
 • Proiectarea si executia retelei de urmarire (planimetric si altimetric)
 • Trasarea axelor constructiilor
 • Trasarea punctelor caracteristice ale constructiilor
 • Trasarea punctelor de detaliu ale constructiilor
 • Trasarea verticalei la nivelele superioare ale constructiilor
 • Trasarea verticalei in groapa de fundare
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare
 • Calculul terasamentelor
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
 • Supravegherea versantilor si monitorizarea alunecarilor de teren
 • Proiectarea si realizarea retelelor de îndesire pentru lucrari de specialitate
 • Lucrari de topografie inginereasca specifice pentru construirea sau urmarirea in timp a constructiilor industriale si/sau civile: Tasari, deplasari 3D
 • Trasari de cote dupa proiect etc.
 • Lucrari topografice pentru delimitarea organizarii de santier, trasarea axelor principale si secundare ale constructiilor
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura ( drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, electricitate, etc.)
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri pentru diverse santiere
 • Nivelment de joasa si inalta precizie
 • Consultanta de specilitate
 • Asistenta topografica de santier ( constructii/reabilitari drumuri, constructii civile, industriale, hidrotehnice si agricole )
 • Asistenta de specialitate in proiecte de Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala
 • Asistenta de specialitate in santiere navale
 • Asistenta de specialitate pentru studii speologice
 • Asistenta de specialitate in santiere arheologice
 • Profile longitudinale si transversale
 • Determinari GPS