Contabil Alba Iulia

Expert contabil Alba Iulia

Contabil Alba Iulia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Contabil Alba Iulia: Expert contabil Alba Iulia.

Prestăm servicii pentru societăți economice mici şi mijlocii, care nu dețin compartimente specializate financiar‐contabile, precum şi pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane care exercită profesii libere (avocați, notari, medici, etc.), organizații nonprofit.

Servicii

Evidența contabilă

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale şi principiile contabilității
 • Evidența analitică şi sintetică clienți, furnizori
 • Evidența mijloace fixe, calculul amortizării
 • Elaborarea balanței de verificare
 • Întocmirea registrelor contabile
 • Jurnalele TVA
 • Contabilitatea de gestiune şi calculația costurilor
 • Întocmirea şi depunerea declarațiilor privind taxele, contribuțiile şi impozitele
 • Întocmirea de situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea, verificarea şi semnarea bilanțului contabil

Consultanță - Asistență - Analiză

 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow‐ului
 • Analiza datoriilor şi creantelor
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Consultanță privind legislația financiar‐contabilă şi fiscală
 • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanță pentru efectuarea operațiunilor de divizare, fuziune, lichidare

Expertiză - Evaluare - Audit - Cenzorat

 • Expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară
 • Expertiza contabilă amiabilă
 • Evaluarea patrimoniului societății
 • Audit intern; verificarea şi certificarea bilanțului contabil
 • Activitate de cenzorat

Personal salarizare

 • Întocmirea şi depunerea statelor de plata ale salariaților
 • Întocmirea şi depunerea declarațiilor privind obligațiile aferente drepturilor de personal
 • Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal
 • Servicii de recrutare, selecție şi plasare personal