Contabil Targu Mures

Contabil Targu Mures

Contabil Targu Mures reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Contabil Targu Mures: Contabil Targu Mures.

Servicii profesioniste în domeniul financiar-contabil. Am dezvoltat pachete foarte avantajoase pentru întreprinderi mici şi mijlocii din Judeţul Mureş, pachete care considerăm noi că se adaptează diferitelor nevoi ale companiei sau întreprinderii dumneavoastră şi care totodată se adaptează tarifar cerinţelor pieţei. Oferim planuri tarifare concurenţiale şi adaptate perspectivelor de dezvoltare ale societăţii dumneavoastră.

Servicii

Serviciile cuprinse în pachetele menţionate pentru IMM-uri din judeţul Mureş includ următoarele servicii specifice:

Contabilitate Primară

 • contabilitatea registrului de casă şi a operaţiunilor specifice;
 • contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);
 • întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • întocmirea facturilor către clientul societăţii (facturare);
 • întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;
 • completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ, bilete la ordin; 

Contabilitate de gestiune

 • Evidenţă global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenţă analitică şi sintetică clieni, furnizori;
 • Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării.

 

Galerie foto