Executor judecatoresc Hunedoara

Birou Executor Judecatoresc Moldovan Florin Gheorghe

Executor judecatoresc Hunedoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Executor judecatoresc Hunedoara: Birou Executor Judecatoresc Moldovan Florin Gheorghe.

executor_judecatoresc_800_800_01

Despre Noi

  executor judecatoresc sibiu alba iuliaBIROUL EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE desfasoara activitati de executare silita si consultanta in vederea recuperarii creantelor comerciale, civile sau rezultand din cauze penale, in temeiul unor hotarari judecatoresti, arbitrale sau a altor titluri executorii (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de imprumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenta juridica, etc.) sau pe cale amiabila, in absenta unor titluri executorii sau a existentei unor titluri prescrise.

  BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE este competent la nivel national pentru urmatoarele activitati:

 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • comunicarea actelor de procedura
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • conferirea de data certa a inscrisurilor sub semnatura privata
 • poprire, doar in cazurile anume prevazute de lege

2_344_344

De asemenea, BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE din SIBIU este competent teritorial in circumscriptia Curtii de Apel Alba-Iulia, pe tot cuprinsul judetelor SIBIU - ALBA - HUNEDOARA in toate localitatile care se gasesc in aceste judete pentru urmatoarele activitati :

 • in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare, daca acestea se afla in circumscriptia Curtii de Apel Alba – Iulia, respectiv pe tot cuprinsul judetelor SIBIU - ALBA - HUNEDOARA in toate localitatile care se gasesc in aceste judete;
 • in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare, daca domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului, sau locul unde se afla bunurile sunt situate in circumscriptia Curtii de Apel Alba – Iulia, respectiv pe tot cuprinsul judetelor SIBIU - ALBA - HUNEDOARA in toate localitatile care se gasesc in aceste judete;
 • in cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face, daca locul unde urmeaza sa se faca executarea este situat in circumscriptia Curtii de Apel Alba – Iulia, respectiv pe tot cuprinsul judetelor SIBIU - ALBA - HUNEDOARA in toate localitatile care se gasesc in aceste judete.
 • Daca bunurile urmaribile, mobile, se afla in circumscriptia Curtii de Apel Alba – Iulia , dar si in alta circumscriptie a altei curti de apel, BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE este competent sa realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel.

  De asemenea, aduce la indeplinire hotarari judecatoresti privind: incredintarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiintari de lucrari sau constructii, evacuari, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, intocmind si procese verbale de constatare in cazul ofertei reale de plata urmate de consemnare. Procedeaza la recuperarea de autovehicule si vehicule comerciale, utilaje si echipamente de la clientii rau-platnici ai societatilor de leasing.

  Specialistii din cadrul biroului ofera clientilor nostri, acces rapid, comod si gratuit la toate informatiile cu privire la stadiul dosarelor de executare silita. Accesul la aceste informatii se poate realiza, atat direct prin prezentarea dumneavoastra la sediul biroului nostru, cat si indirect prin posta, e-mail, telefon, fax, internet (retea securizata). Totodata, punem la dispozitia clientilor nostri toate instrumentele necesare unei bune si eficiente desfasurari a procesului de executare silita. 

  Inainte de promovarea actiunilor in instanta sau pe parcursul judecarii acestora, biroul nostru realizeaza punerea in intarziere a debitorilor prin notificari sau convocari la conciliere directa, constatari ale starilor de fapt sau inventarieri de bunuri, aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta si anume: poprirea asiguratorie, sechestrul asigurator, sechestrul judiciar. Daca judecarea cauzei se amana datorita lipsei sau viciilor de procedura sau daca investirea nu se poate efectua datorita viciilor sau lipsei dovezilor de comunicare a hotararilor, la dispozitia instantei, se pot comunica actele de procedura prin intermediul executorului judecatoresc, biroul nostru avand agent procedural propriu.

  Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila si este investit prin lege cu indeplinirea operativa a unui serviciu de interes public. Actul indeplinit de executor judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

  Printre atributiile traditionale, enumeram: recuperarea creantelor, procese verbale de constatare, proceduri de executare silita. La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite. Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

  Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Servicii

SERVICIILE OFERITE DE BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE din SIBIU sunt:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii1_1100_1100
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea de urgenta a unor stari de fapt in conditiile prevazute de art. 364 din Cod de Procedura Civila
 • Procedura ofertei reale de plata urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor
 • Executari directe: Predarea silita a bunurilor mobile
 • Executari directe: Predarea silita a bunurilor imobile (evacuare , puneri in posesie)
 • Executari directe: Executarea silita a obligatiilor de a face sau a obligatiilor de a nu face
 • Executari directe: Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori
 • Executari indirecte: Urmarirea silita mobiliara
 • Executari indirecte: Urmarirea silita imobiliara
 • Executari indirecte: Poprirea
 • Conferirea de data certa inscrisurilor sub semnatura privata
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

 

Program :


Luni - Vineri : 09:00 - 17:00

Galerie foto