Expert tehnic judiciar Alba Iulia

Expert tehnic Judiciar Alba Iulia Eval Cad Proiect

Expert tehnic judiciar Alba Iulia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Expert tehnic judiciar Alba Iulia: Expert tehnic Judiciar Alba Iulia Eval Cad Proiect.

EVAL CAD PROIECT
Evaluator Proprietati Imobiliare (EPI) 
Expert tehnic judiciar - Chezan Calin Ioan

Cadastru • Topografie • Geodezie • Cartografie • Carte Funciara

0254.262.281 / 0721.260.863

Despre Noi

Suntem o echipa de specialisti, persoane dornice sa va asigure servicii de calitate in urmatoarele domenii:

 • Topografie inginereasca
 • Evaluari proprietati imobiliare
 • Cadastru
 • Reprezentare instanta ca si expert parte, expert asistent, expert consiler, expert desemnat de parte

expert tehnic judiciar alba iulia

Reprezentare instanta ca si expert parte, expert asistent, expert consiler, expert desemnat de parte:

Expertul desemnat de parte ia parte la desfasurarea expertizei alaturi de cel desemnat de instanta sau de organul de cercetare penala.
In raportul de experiza judiciara solicitat de instanta se mentioneaza punctul de vedere al expertului desemnat de parte, asistent, etc. in cuprinsul raportului de expertiza.
Mai exista posibilitatea ca punctul de vedere al acestuia sa fie expus intr-o anexa la raportul intocmit de expertul desemnat de instanta sau de organul de urmarire penala, sau intr-un raport separat, intocmit de acesta.
Pentru a fi desemnat expert parte/ expert consilier de catre instanta de judecata, la propunerea partii in proces, interesate, se aplica prevederile OG nr. 2/ 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, -art. 18
(1) Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, şi un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta şi încuviinţat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părţii, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11 - 14.

(2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte în condiţiile alin. (1) trebuie să deţină aceeaşi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei.
Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participă la efectuarea expertizei în calitate de consilier al părţii să fie înrudită cu cea a expertului tehnic judiciar numit şi să aparţină aceluiaşi domeniu.

(3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participă la efectuarea expertizei în condiţiile alin. (1) este stabilit de parte şi de expert, de comun acord, în temeiul raporturilor contractuale dintre aceştia, şi este plătit acestuia de către partea care l-a nominalizat.

(4) Un exemplar original al documentului care face dovada relaţiilor contractuale dintre parte şi expertul tehnic judiciar sau specialistul care participă la efectuarea expertizei în condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de către expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.

evaluator-alba iulia

Evaluari proprietati imobiliare:

Firma noastra intocmeste prin colaboratorii sai atestati ANEVAR rapoarte de evaluare pentru o gama larga de proprietati imobiliare si bunuri. mobile.
Evaluarea imobiliara este o analiza, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala specializata in analiza si evaluarea proprietatilor imobiliare (expertul evaluator imobiliar).

Drepturile reale imobiliare se exercita asupra unui bun imobil. Acestdrept este inregistrat intr-un document formal, de exemplu un titlu de proprietate sau contract de inchiriere. De aceea, proprietatea este un conceptjuridic distinct de bunul imobil, care este un activ fizic. Drepturile reale imobiliare cuprind toate prerogativele, avantajele si beneficiile legate de proprietatea asupra bunurilor imobile.

Evaluari bunuri imobile:

Expert tehnic judiciar, membru ANEVAR, - reprezentare in instanta ca si expert parte, expert asistent, expert consiler, expert desemnat de parte, in litigii de evaluari proprietati imobiliare precum si in litigii in care se solicita identificarea, din punct de vedere cadastral, propietatilor aflate in litigiu precum si proprietatile comparabile cu acest subiect.

 • apartamente, case, vile, pensiuni
 • ferme, terenuri, livezi
 • spatii comerciale, constructii speciale
 • spatii de productie
 • spatii de depozitare, hale
 • magazine, spatii desfacere

Scopul/utilizarea evaluarii:

 • rapoarte de evaluare pentru impozitare
 • pentru garantii bancare
 • pentru vanzarea imobilului
 • pentru partaj, mostenire etc.
 • Instanta ( judecatorii, tribunale, curti de apel)

Cadastru si topografie

Eval Cad Proiect isi desfasoara activitatea in municipiul Deva, si are o experienta de peste 15 ani in domeniul topografiei si cadastrului.
Dispunem de echipamente topografice moderne si dotari IT de ultima generatie.
Documentatia cadastrala este necesara pentru: instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire, in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului, si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului. Documentatia de cadastru sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietari, sarcini imobil etc.).

Lucrarile sistematice de cadastru reprezinta:

 • Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice
 • Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara
 • Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice in legatura cu imobilele, precum si sarcinile care greveaza imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.

Intabularea si cadastrul sunt necesare pentru actele notariale atunci cand dorim sa intrainam imobilul, dorim sa-l ipotecam, dar si cand se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

In documentatia cadastrala sunt reprezentate, prin masuratori exacte si topometrice, limitele de proprietate ale imobilului in cauza, vecinatatile, adresa de reperare a imobilului respectiv. Fiecarei documentatii cadastrale i se atribuie un numar cadastral de identificare.Intabulare terenuri, intabulare constructii, actualizari date cadastrale referitoare la terenuri si constructii, planuri parcelare pe suprafete mari, modificari limite imobil, modificari suprafete ale imobilelor, alipiri, dezlipiri, apartamentari, exproprieri, batimetrie, etc.

Servicii

Servicii de Cadastru si Carte Funciara:

• Cadastru si intabulare apartamente, garsoniere
• Cadastru si intabulare terenuri intravilane si extravilane
• Dezmembrare / lotizare parcelare terenuri. Comasare alipire a dreptului de proprietate: terenuri, constructii, imobile.
• Inscrieri in Cartea Funciara. Extrase de Carte Funciara. Documentatii Cadastrale
• Cadastru si intabulare constructii comerciale, industriale si rezidentiale
• Cadastru agricol. Scoatere terenuri din circuitul agricol
• Obtinerea Ordinului Prefectului. Dosare obtinere numere postale
• Actualizari de carte funciara
• Documentatii cadastrale pentru iesirea din indiviziune

Servicii de Topografie - Geodezie:

• Topografie inginereasca. Asistenta topografica de santier
• Studii topografice. Documentatii topografice
• Trasare limite de proprietate. Intarusare limite. Tehnologie GPS
• Trasare axe, cote, puncte proiecte de constructii civile si industriale
• Planuri de situatie, docunentatii topo, obtinere autorizatii de construire
• Planuri de situatie si masuratori topo, avize PUZ, PUG, PUD, PAC
• Planuri de situatie pentru proiectare si reabilitare retele de utilitati (gaze, apa canal, conducte, telecomunicatii)
• Documetatii topografice, relevee pentru diverse tipuri de cladiri – constructii executate.

Galerie foto