Expert tehnic judiciar Bucuresti-Sector 1

EXPERT TEHNIC JUDICIAR - CONSTRUCTII

Expert tehnic judiciar Bucuresti-Sector 1 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Expert tehnic judiciar Bucuresti-Sector 1: EXPERT TEHNIC JUDICIAR - CONSTRUCTII.

Societatea noastra ofera servicii de inginerie specializata ce constau in realizarea de expertize tehnice judiciare sau extrajudiciare, pentru constructii civile, industriale, agricole, hidrotehnice. 

EVALUAREA PROPRIETATILOR IMOBILIARE, prin realizarea de EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE SAU EXTRAJUDICIARE:

- expertize tehnice pentru stabilirea valorii de piata a proprietatilor imobiliare;
- expertize tehnice pentru lucrari de interventii (consolidari, extinderi, supraetajari, recompartimentari, alipiri la calcane);
- expertize tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie;
- expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de protectie la incarcari gravitatioanale si la actiuni seismice;
- expertize tehnice pentru desfiintarea constructiilor;

Rapoartele de evaluare sunt conforme Standardelor Internationale de Evaluare(IVS 2011) si Legislatiei in vigoare (ORDONANTA nr. 2 din 21 ianuarie 2000)
Rapoartele de evaluare realizate de evaluatorii societăţii pot fi folosite pentru: PREZENTAREA IN INSTANTA, garantare împrumuturi bancare, vânzare-cumparare, credit ipotecar, impozitare, raportare financiară, fuziuni, lichidare, asigurare, expropriere.


Societatea dispune de mijloace de transport necesare deplasării eficiente iar zona de acoperire este BUCURESTi si judetul ILFOV.

CLIENTI
Rapoartele de evaluare realizate de colectivul societatii noastre au ca beneficiari: instituţiile financiar-bancare, societăţile de leasing, institutiile financiare nebancare,  microîntreprinderi, instituţii ale statului, regii autonome,  persoane fizice, asociaţii si fundaţii.

PROCEDURA DE LUCRU
Clientul stabileste impreuna cu expertul tehnic OBIECTIVUL EVALUARII.

Expertul transmite clientului o estimare privind necesarul de timp si necesarul de acte pentru redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA. Depunem toate eforturile pentru redactarea lucrarilor in timpul dorit de client, cu respectarea tuturor prevederilor si cerintelor legale.

In vederea evaluarii a constructiilor existente, colectarea datelor se obtine din surse cum sunt:
- Documentatia tehnica de proiectare si de executie a constructiei examinate;
- Reglementarile tehnice in vigoare la data realizarii constructiei;
- Investigatii pe teren;
- Masuratori si teste in situ si/sau in laborator.

ACTELE NECESARE pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, industriale si terenuri sunt urmatoarele:
- Act de proprietate, încheiere de intabulare

- Extras de carte funciară
- Plan de încadrare în zona
- Plan de situaţie
- Autorizaţie de construire / desfiinţare
- Certificat de urbanism
- Memoriu tehnic arhitectură
- Memoriu tehnic rezistenţă
- Fişa bunului imobil
- Releveu / nivel
- Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale)
- Date complete de facturare

Orice evaluare profesionala are ca si finalitate RAPORTUL DE VALOARE. Forma, dimensiunile si continutul raportului de evaluare difera in functie de cerintele clientului, de tipul proprietatii imobiliare si de natura misiunii de evaluare

TARIFE
Tarifele pentru evaluarile imobiliare sunt stabilite în funcţie de profilul şi complexitatea fiecărei lucrări in parte.

Pentru a va transmite oferta de preturi pentru servicii de evaluare, va rugam sa ne transmiteti o cerere completata cu datele de identificare ale persoanei fizice sau ale societatii/institutiei care solicita respectiva lucrare.

Galerie foto