Bodea - Cabinet Notarial si de Avocatura

Notar Oradea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Notar Oradea: Bodea - Cabinet Notarial si de Avocatura.

Notarul Public este garantul libertăţii contractuale şi ocupă locul central al procedurii succesorale şi al raporturilor necontencioase (amiabile) dintre persoanele fizice sau persoanele juridice.


Biroul Notarului Public BODEA RALUCA-GIORGIANA este situat în centrul mun. Oradea,  pe str. Republicii, nr. 8, pietonal în apropierea unor obiective de maxima importanţă pentru jurişti şi nu numai cum ar fi: Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor, Curtea de Apel Oradea, Prefectura jud. Bihor, Primăria Oradea, Poşta Română etc., şi oferă un spaţiu generos destinat întocmirii precum şi negocierii actelor instrumentate, dispunând de o sală de aşteptare, un secretariat, biroul notarului precum şi două săli de consiliu, în care părţile au deplină intimitate, iar secretul profesional este asigurat.
Raluca Bodea este absolventă a Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept şi a Masterului ”Instituţii de drept privat” a Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca, stăpânind deopotrivă legislaţia anterioară cât şi toate modificările legislative aduse de Noul Cod Civil şi legile conexe

Servicii

Conform art. 12 din legea 36/1995 a activităţii notariale vă oferim următoarele servicii:
- redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor (contracte, antecontracte, donaţii, schimburi, dare în plată, novaţie, convenţii matrimoniale, partaje precum şi orice acte translative de proprietate); 
- redactarea şi autentificarea contractelor de imprumut între persoane fizice sau juridice, precum şi a actelor de garanţie (ipotecă mobiliară sau imobiliară)
- redactarea şi autentificarea procurilor (împuternicirilor) şi a declaraţiilor pe proprie răspundere
- procedura succesorală notarială; 
- legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor; 
- darea de dată certă înscrisurilor; 
- primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial; 
- actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor; 
- legalizarea copiilor de pe înscrisuri; 
- efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
- eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit; 
- activităţi fiduciare, în condiţiile legii; 
- numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special; 
- înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat; 
- certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora; 
- procedura divorţului, în condiţiile legii; 
- lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor; 
- orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Notarul public poate da consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplineşte şi poate participa, în calitate de specialist desemnat de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. 
Notarul public desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare.

Galerie foto