Birou Individual Notarial Notar Răzvan Emilian Mărginean

Notar Sibiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Notar Sibiu: Birou Individual Notarial Notar Răzvan Emilian Mărginean.

Dezbateri succesorale (mosteniri)

 • Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original)
 • Certificatul de deces, in original si copie
 • Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie
 • Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original
 • Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)
 • Testament (daca este cazul), in copie si original

Testamente

 • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament

Contracte de vanzare – cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut

 • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
 • Actele de identitate ale partilor, in original si copie.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)

Contracte de inchiriere / comodat

 1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
  • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
  • Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare
  • Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contract de vanzare – cumparare etc.)
 2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
  • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
  • Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare sau dupa caz autorizatia de functionare)
  • Imputernicire / delegatie prin care persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este indreptatita sa faca acest lucru, reprezentant persoana juridica.

Declaratii autentice, procuri speciale si generale

 • Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs

Legalizari de copii ale unor inscrisuri

 • Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata.
 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

Legalizari de semnatura

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul)
 • Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Legalizarea semnaturii unui traducator

 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
 • Documentul tradus in cate exemplare il solicitati, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Darea de data certa unor inscrisuri

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).
 • Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus uul pentru arhiva biroului notarial.

Precizari

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.

Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).

Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate, cu exceptiile prevazute de lege.

Scutirea de supralegalizare și apostilare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte la Convenţia nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o înţelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea nici unei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).

Servicii

Servicii in domeniul contractual

(actele translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri mobile sau imobile, inclusiv actele de schimb)

 • contracte de vanzare-cumparare;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donatie;
 • contracte de intretinere;
 • contracte de renta viagera;
 • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
 • contracte de inchiriere;
 • contracte de garantie imobiliara;
 • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare;
 • contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri;
 • contracte de imprumut sau donatie de bani.

Servicii in domeniul comercial

 • redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale);
 • consultanta de specialitate, pentru investitorii straini.

Servicii in domeniul succesoral

 • dezbateri succesoriale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar;
 • redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti;
 • redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni;
 • redactarea si autentificarea testamentelor

Procuri

 • procuri generale;
 • procuri de conservare si/sau administrare;
 • procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

Declaratii

 • declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui);
 • declaratii de acceptare a succesiunii;
 • declaratii de renuntare la succesiune;
 • declaratii de notorietate;
 • declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
  1. ajutor de somaj;
  2. ajutor social;
  3. obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
  4. acordarea burselor pentru elevi si studenti;
  5. stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
  6. valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

Certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

 • faptul ca o persoana se afla in viata;
 • faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
 • faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
 • faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.

Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.

Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor

Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care nu se cere forma autentica, prin lege, ca o conditie de valabilitate a actului.

La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se prezinta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.

Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.

Dare de data certa inscrisurilor

Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.

Notarul public intocmeste o incheiere in care arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa si va indica data (anul, luna, ziua) si ora, daca i se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.

Primiri in depozit

Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti, valori si acte ridicate cu ocazia intocmirii inventarelor succesorale, precum si insemnele de marcat material lemnos din padure.

Acte de protest al cambiilor

Actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se indeplinesc in conditiile stabilite prin legi speciale.

Legalizari copiilor de pe inscrisuri

Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul.

In situatia in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz, incheierea este semnata si de expert.

Efectuarea si legalizarea traducerilor

Traducerile de pe inscrisuri se efectueaza de traducatorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului.

Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura al acestuia, depus la biroul notarial.

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

La cererea partii, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop, notarul public va cita toate partile sau dupa caz, pe succesorii acestora.

Duplicatul va avea aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.

Traduceri si traducatori

Colaboram cu orice traducator sau birou de traduceri autorizat.
Daca sunteti interesati de traduceri si/sau legalizari de traduceri va rugam sa ne contactati.

Cadastru, Carte Funciara

Daca aveti de intocmit planuri de situatii si amplasament sau pentru a clarifica o problema legata de aceasta activitate va rugam sa ne contactati. Colaboram cu specialisti avizati in domeniu.

La cererea partilor efectuam inscrieri de acte la Cartea Funciara.

Daca aveti lucruri neclare in privinta proprietatilor Dvs nu ezitati sa ne contactati. Veti gasi sprijin si deschidere in limita competentei noastre.

Galerie foto