Notar Timisoara

NOTAR TIMISOARA

Notar Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Notar Timisoara: NOTAR TIMISOARA.

Biroul nostru oferă următoarele servicii notariale:

Redactarea şi autentificarea de:

 • contracte de vânzare-cumpărare
 • acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
 • contracte de schimb imobiliar
 • contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
 • contracte de rentă viageră
 • contracte de întreţinere
 • acte de partaj bunuri mobile sau imobile
 • contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
 • contracte de garanţie imobiliară
 • contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
 • contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
 • antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare.
 • tranzacţii, etc

În domeniul comercial:

 • redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
 • redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
 • redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)
 • certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
 • consultanţă de specialitate în materie notarială


În materie succesorală:

 • dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
 • redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare
 • redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
 • redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)
 • obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici Timiş


Redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri:

 • redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri
 • înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a Revocării Procurilor

Certificarea unor fapte constatate personal de notarul public:

 • faptul că o persoană este în viaţă
 • faptul că o persoană se află într-un anumit loc
 • faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
 • faptul că, în urma unei cereri sau notificări, o persoană s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi, după caz, declaraţia acestuia

Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, specimenelor de semnătură, sigiliilor şi traducerilor:

 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile pentru care legea nu prevede forma autentică ad validitatem
 • legalizarea specimenului de semnătură al persoanelor care se prezintă personal la sediul biroului notarial şi semnează în faţa notarului public
 • legalizarea sigiliului, după verificarea de către notarul public
 • legalizarea traducerilor făcute de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei

Altele:

 • Dare de dată certă înscrisurilor
 • Primire în depozit de înscrisuri şi documente
 • Acte de protest ale cambiilor, cecurilor sau altor titluri la ordin
 • Legalizări ale copiilor după înscrisuri originale
 • Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale

Galerie foto