Auditor energetic Botosani

Auditor energetic pentru cladiri Botosani

Auditor energetic Botosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Auditor energetic Botosani: Auditor energetic pentru cladiri Botosani.

Termoviziunea

Termografia (termoviziunea) este masurarea campului termic prin inregistrarea radiatiilor infrarosii si vizualizarea distributiei de temperatura pe suprafetele observate. 
Repartitia temperaturilor pe o suprafata observata poate fi deci utilizata pentru localizarea/detectarea
defectelor ascunse de izolare, a zonelor cu umiditate în exces si/sau infiltratiilor de aer prin neetanseitatile unor
componente ale anvelopei (rosturi ale ferestrelor si usilor, îmbinari ale elementelor de constructie insuficient tratate,
etc). Temperaturile masurate constituie informatii initiale pentru calculele energetice efectuate pentru aprecierea
randamentului energetic al cladirilor.

        Repartitia temperaturilor pe o suprafata observata poate fi deci utilizata pentru localizarea/detectarea defectelor ascunse de izolare, a zonelor cu umiditate în exces si/sau infiltratiilor de aer prin neetanseitatile unor componente ale anvelopei (rosturi ale ferestrelor si usilor, îmbinari ale elementelor de constructie insuficient tratate,etc). Temperaturile masurate constituie informatii initiale pentru calculele energetice efectuate pentru aprecierea randamentului energetic al cladirilor.

REABILITARI

Izolarea fatadelor/peretilor exteriori ale/ai unei cladiri este o solutie, reducând substantial pierderile de căldură şi  conferindu-i cladirii un aspect nou.
Izolarea fatadelor/pereţilor exteriori are o serie de avantaje:
1.    înlăturarea condensului de vapori pe suprafaţa interioară a construcţiei (stoparea apariţiei mucegaiului); 
2.    imbunătăţirea confortului termic în interiorul cladirii; 
3.    reducerea zgomotelor şi implicit, o creştere a confortului locuinţei. 
 
 
Termoizolarea faţadelor nu trebuie sa fie singura intervenţie asupra clădirii, aşa cum in mod fals se crede.
Lucrările de reabilitare se execută asupra intregii anvelope a clădirii: pereţi exteriori, placa pe sol/peste subsol, placa peste ultimul nivel, soclu, ferestre.
Se vor lua măsuri de modernizare/înlocuire a instalaţilor: termice, de a.c.c. şi electrice.
Toate aceste intervenţii sunt recomandate de către un specialist- auditorul energetic în urma unei analize termice şi energetice- audit energetic.

 

METODOLOGIE


AUDITUL ŞI CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ A CLĂDIRII 
         
           Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii. 
 
          Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri urmăreşte declararea şi afişarea performanţei energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică.
          Auditul energetic şi certificatul de performanţă energetic se elaborează pentru toate clădirile, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu, în condiţii de consum redus de energie:
a.clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial)
- clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex, ş.a.);
- clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);

b.clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar):
- birouri.
- clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi);
- cămine, internate;
- spitale, policlinici;
- hoteluri şi restaurante
- clădiri pentru sport;
- clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci)
- clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
- alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare).

          Prevederile  nu se aplică la următoarele categorii de clădiri:

- clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
- clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
- clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie:
- clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
- clădiri independente, cu o arie utilă mai mică de 50 m²;
- clădiri cu regim special de exploatare.

          Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a trei etape:

          1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat ).  
          2. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora. 
          3. Întocmirea raportului de audit energetic.