Auditor energetic Bucuresti-Sector 3

Auditor Energetic Sector 3

Auditor energetic Bucuresti-Sector 3 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Auditor energetic Bucuresti-Sector 3: Auditor Energetic Sector 3.

Evaluare Energetica si Audit

Servicii de audit energetic pentru firme

Oferim ervicii inginereşti de evaluare şi audit energetic pentru clădiri şi instalaţiile aferente.

Specialiştii societăţii sunt atestaţi pentru toate etapele procesului de evaluare energetică, de la evaluarea performanţelor energetice ale clădirii până la întocmirea raportului de audit energetic.

Certfificatele de performanta energetica emise de catre auditorii societatii sunt corect elaborate,  respectand legislatia in vigoare.
Acoperim cu succes toate tipurile de constructii si de instalatii pentru care este necesara evaluarea performantelor energetice: 

Audit energetic şi certificat de performanţă energetică pentru clădiri de locuit (din sectorul rezidenţial):

 • clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau inşiruite, tip duplex, s.a.);
 • clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);

Audit energetic şi certificat de performanţă energetică pentru clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe (din sectorul terţiar):

 • clădiri de  birouri, centre de afaceri, clădiri cu destinaţie mixtă.
 • clădiri de invatamânt (crese, gradiniţe, scoli, licee, universităţi);
 • cămine, internate;
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri si restaurante;
 • clădiri pentru sport;
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci);
 • clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: cladiri industriale cu regim normal de exploatare).