Auditor energetic Satu Mare

Certificat Energetic Satu Mare

Auditor energetic Satu Mare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Auditor energetic Satu Mare: Certificat Energetic Satu Mare.

Compania noastră prin echipa Certificat Energetic Satu Mare  aduce în ajutorul dumneavoastră o echipă tânără de experţi  iscusiţi, ce sunt capabili să respecte şi să îndeplinească toate cerinţele şi nevoile existente în materie de îmbunătăţire şi reabilitare termică. Cu o experienţă de peste 5 ani,  echipa Certificat Energetic Satu Mare beneficiază de cele mai  noi si performante aparaturi, asigurând astfel executarea  serviciilor noastre  la o calitate exemplară. 

Pentru a beneficia de asistenţa unui auditor energetic specializat ce vă  detalia amănunţit serviciile pe care noi le oferim, nu ezitaţi să ne contactaţi telefonic la: 0756 087 793 sau prin email la:


Echipa Certificat Energetic Satu Mare. 

Audit Energetic

Porcesul de audit energetic reprezintă o examinare aprofundată a resedinţei dvs cu scopul de a înregistra caracteristicile termice pe care acesta le prezintă. Acest proces include un raport scris ce estimează consumul de carburant pe care il are imobilul raportat la condiţii normale de utilizare. Unul dintre cele mai mari efecte asupra creşterii consumului de combustibil il are modul de utilizare, fiind necesare specificaţii legate de facturile anterioare, numarul celor care locuiesc în imobil si modul de utilizare al camerelor acestuia.

Etapele specifice procesului de audit energetic sunt:

Stabilirea cerinţelor şi nevoilor clientului
Analiza datelor de construcții și utilități, inclusiv studiul echipamentelor
Evaluarea condițiilor de funcționare reale 
Selecția și evaluarea măsurilor de conservare a energiei
Estimarea potențialului de economisire a energiei
În funcţie de datele obiţinute din examinarea imobilului se utilizează o serie de lucrări de îmbunătăţire termică:

lucrări de finisaj a anvelopei
înlocuirea uşilor și ferestrelor 
lucrări de termo-izolare a pereţilor
înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic

Audit energetic al unei cladiri Procedura sistematica de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri, de identificare si de cuantificare a masurilor pentru realizarea unor economii de energie, precum si de raportare a rezultatelor
Auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic, a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza
rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.
Domeniu de aplicare
Cladirile sunt grupate în doua mari categorii, în functie de destinatia principala a acestora, dupa cum urmeaza:

A. Cladiri de locuit (din sectorul rezidential):

 • cladiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau însiruite, tip duplex, s.a.);
 • cladiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri);

B. Cladiri cu alta destinatie decât locuinte (din sectorul tertiar):

 • birouri;
 • cladiri de învatamânt (crese, gradinite, scoli, licee, universitati);
 • camine, internate;
 • spitale, policlinici;
 • hoteluri si restaurante;
 • cladiri pentru sport;
 • cladiri pentru servicii de comert (magazine, spatii comerciale, sedii de firme, banci);
 • cladiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee);
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie (de exemplu: cladiri industriale cu regim normal de exploatare).

Prevederile metodologiei nu se aplica la urmatoarele categorii de cladiri:

 • cladiri si monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare
 • arhitecturala sau istorica deosebita, carora daca li se aplica cerintele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul
 • ori aspectul exterior;
 • cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
 • cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pâna la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri
 • nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie:
 • cladiri nerezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
 • cladiri independente, cu o arie utila mai mica de 50 m²;
 • cladiri cu regim special de exploatare.

Realizarea auditului energetic al unei cladiri consta în parcurgerea a trei etape:

 • Evaluarea performantei energetice a cladirii în conditii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructie – instalatii aferente (încalzire, apa calda de consum, ventilare, climatizare,
 • iluminat )
 • expertiza termica si energetica
 • Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora. Scopul principal al masurilor de reabilitare / modernizare energetica a cladirilor existente îl constituie reducerea
 • consumurilor de caldura pentru încalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde de consum în conditiile de microclimat confortabil.
 • Întocmirea raportului de audit energetic.

Auditul energetic se efectuaeaza de auditori energetici gradul I, atestati in conformitate cu reglementarea tehnica
„Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2237/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Auditul energetic se elaboreaza in conformitate cu specificatiile Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, Partea a III-a - Auditul si Certificatul de performanta al cladirii, indicativ Mc 001/3, publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 126 bis, din 21.02.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Evaluarea performantelor energetice ale cladirilor
Evaluarea performantelor energetice ale unei cladiri se refera la determinarea nivelului de protectie termica al
cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor de încalzire interioara, de ventilare / climatizare, de preparare a apei
calde de consum si de iluminat si vizeaza în principal:
investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente,

 • determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia, precum si a
 • consumului anual de energie al cladirii pentru încalzirea spatiilor, de ventilare / climatizare, de preparare a
 • apei calde de consum si de iluminat,
 • concluziile auditorului energetic asupra evaluarii.

1.1 Investigarea preliminara a cladirilor - se efectueaza prin analizarea documentatiei tehnice a cladirii (sau
completarea acesteia, dupa caz) si prin analiza starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia,
constatata prin vizitarea cladirii.

Investigarea preliminara a cladirilor se refera la urmatoarele aspecte:

Analiza cartii tehnice a cladirii, respectiv a documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor
aferente si care trebuie sa cuprinda cel putin:

 • partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii (fundatii, pereti, stâlpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele
 • sarpantei);
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, înaltimea parapetilor;
 • structura anvelopei cladirii;
 • tipul de usi si ferestre;
 • alcatuirea si materialele care compun elementele de închidere exterioara sau de separare între spatii cu diverse regimuri de temperatura;
 • planuri si scheme ale instalatiilor de încalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de
 • consum si electrice (iluminat).

În cazul când documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele
enumerate mai sus.

Analiza documentatiei care a stat la baza executiei cladirii va fi completata cu un releveu al zonelor cu degradari
specifice (igrasie, infiltratii de apa, condens, mucegai etc.), precum si cu un releveu al instalatiilor în scopul
evidentierii modificarilor efectuate asupra acestora.audit energetic

1.2. Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea cladirii în mediul construit :

 • zona climatica în care este amplasata cladirea;
 • orientarea fata de punctele cardinale;
 • distanta fata de cladirile învecinate si înaltimea acestora;
 • directia vânturilor dominante si gradul de adapostire fata de vânt;
 • regimul de înaltime al cladirilor separate prin rost.

Prin studiul vecinatatilor cladirii vor fi puse în evidenta unele elemente ce pot influenta regimul higrotermic (regimul de înaltime al cladirilor din zona, factorii de umbrire, geometria spatiului în legatura cu precizarea directiei si intensitatii vântului dominant etc.), precum si daca acestea au fost luate în seama la realizarea constructiei analizate.

1.3. Evaluarea starii actuale a cladirii prin comparatie cu solutia de proiect (conform cu cartea tehnica a
cladirii)
Evaluarea starii actuale a cladirii, inclusiv instalatiile aferente, se face în principal prin analiza vizuala si urmareste
în special:
Evaluarea starii actuale a constructiei prin comparatie cu solutia de proiect:
- starea elementelor de constructie opace (pereti, planseu peste sol / subsol, planseu sub pod, terasa, acoperis,
rosturi deschise / închise, pereti catre spatii comune – casa scarilor etc.) si evidentierea puntilor termice liniare si
punctuale (cu pondere în valoarea rezistentei termice corectate), a defectiunilor sau a deteriorarilor:
- fisuri, degradari ale tencuielii si ale structurii de rezistenta, igrasie, infiltratii de apa de la instalatii sau din alte
surse (neetanseitatea învelitorilor, jgheaburilor si burlanelor), zone afectate de condens remanent si de mucegai,
- deteriorarea acoperisului si ale elementelor de închidere ale podului, terasei si ale locurilor de strapungere ale
terasei,
- identificarea alcatuirii elementelor de închidere si evaluarea starii termoizolatiei din componenta peretilor,
planseelor, terasei etc.
- identificarea prezentei puntilor termice (termoviziune în infrarosu, dupa caz),

- existenta zonelor cu infiltratii de aer (neetanseitati la usi si ferestre, rosturi neînchise, strapungeri în jurul cosurilor
de fum, conductelor etc.).
- identificarea tipurilor de închideri transparente (usi si ferestre fixe / mobile)
- starea elementelor de închidere vitrate din spatiile locuite / ocupate si din cele cu functii de spatii comune (casa
scarilor, subsoluri etc.):
- geamuri sparte sau lipsa, rame deformate sau deteriorate, sistemele de închidere ale usilor si ferestrelor defecte
sau lipsa acestora, spatii libere între tocul usilor / ferestrelor si elementele de constructie etc.,
- lipsa sistemelor automate de închidere a usilor cladirilor,
- starea canalelor de ventilare a spatiilor anexa (bai, bucatarii etc.)

Evaluarea starii actuale a instalatiilor prin comparatie cu solutia de proiect:

Instalatii de încalzire:

Identificarea tipului de sistem de încalzire a spatiilor locuite / ocupate si comune,

 • pentru sisteme locale (sobe cu gaze) – dotare sau nedotare a arzatoarelor cu electrovalva,
 • verificare tiraj cos de fum pentru orice tip de soba,
 • verificare uniformitate încalzire soba (termoviziune în infrarosu – sezonul rece, dupa caz).

Încalzire centrala clasica
- identificarea tipurilor de corpuri de încalzire si a caracteristicilor functionale ale acestora:
numarul de elemente încalzitoare, putere termica instalata,

corpuri de încalzire lipsa sau blocate,
vechimea corpurilor de încalzire,
anul ultimei spalari a corpurilor de încalzire,
tipul robinetelor de reglaj si manevrabilitatea acestora,
- dotarea cu repartitoare de cost si robinete de reglaj cu cap termostatic,
- existenta robinetelor de separare a corpurilor de încalzire,
- verificarea câmpului de temperaturi pe suprafata corpurilor de încalzire, dupa caz;
- starea conductelor de alimentare cu agent termic, starea termoizolatiei conductelor care se afla atât în spatiile
locuite / ocupate cât si în spatiile comune:
conducte de aerisire sectionate,
înlocuiri frecvente ale unor tronsoane,
lipsa vanelor de reglare si a vanelor de separare si golire,
- dotarea cu vane pentru mentinerea diferentei de presiune atât la baza
coloanelor cât si pe racordul la reteaua de distributie (dupa caz),
- dotarea cu contor de caldura pe scara / cladire / unitate locuita (ocupata),