Auditor energetic Sfantu Gheorghe

S.C. V&V Projekt S.R.L.

Auditor energetic Sfantu Gheorghe reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Auditor energetic Sfantu Gheorghe: S.C. V&V Projekt S.R.L..

Am înfiinţat firma noastră în 2008, din dorinţa de a oferi servicii de inginerie de calitate în domeniul proiectării de structuri respectiv a dirigenției de şantier. Începând din anii 2000, aspectele eficienţei energetice ale clădirilor a început să ocupe un loc din ce în ce mai important în practica de proiectare. Acest fapt ne-a îndemnat să ne extindem serviciile în această direcţie. Elaborăm certificate de performanță energetică din 2011 iar din 2012 proiectăm case pasive în posesia calificării de proiectant atestat de case pasive. Începând cu anul 2011, pe lângă proiectarea de structuri răspundem şi cererilor de proiectare de arhitectură prin intermediul parteneriatului cu arhitecta Varga Erika.

Audit energetic

Auditul energetic ne arată, în cazul unor construcţii existente sau propuse spre reabilitare, mijloacele cele mai eficiente din punct de vedere tehnic şi economic.

În cazul fiecărei lucrări de reabilitare se realizează un bilanţ energetic. Acesta cuprinde pe de o parte pierderile de căldură (prin anvelopă şi prin infiltrații de aer), pe de altă parte câştigul de energie din sursele interne de căldură şi din radiaţia solară. Contrar practicii curente de proiectare, se pot preconiza încă din faza de proiectare costurile aferente utilizării: costuri cu încălzirea, producerea apei calde menajere, energia electrică, ventilaţia, climatizarea.

Mai mult, pentru fiecare set de soluţii de reabilitare se realizează calcul economic care ia în considerare pe de o partecosturile suplimentare aferente reabilitării, inflaţia şi creşterea preţului energiei, pe de altă parte economiile anualefăcute datorită termoizolaţiei şi altor lucrări de reabilitare. Fezabilitatea fiecărei soluţii se exprimă prin perioada de amortizare a investiţiei (ani) sau preţul energiei economisite (€/m2).

Auditul energetic constituie parte integrantă a studiului de fezabilitate. Prin audit dovedim că respectăm prevederile Ordonanţei de Urgență 18/2009, conform căreia necesarul de energie pentru încălzire în cazul clădirilor de locuit reabilitate trebuie să scadă sub 100kWh/m2. În măsura în care dovedim acest lucru, în conformitate cu prevederile codului fiscal beneficiem de şapte ani de scutire de la plata impozitului pe imobil.

Realizarea bilanţului energetic se recomandă şi în cazul construcţiilor noi. Astfel se poate evita ca beneficiarul să afle eficienţa energetică a acestuia abia după un an de folosire.

Oferta noastră pentru arhitecţi include, pe lângă realizarea bilanţului energetic, propunerea unui pachet de detalii pentruevitarea punţilor termice şi realizarea unor noduri etanșe din punct de vedere al permeabilităţii aerului.

Conform normativelor româneşti bilanţul energetic se realizează cu ajutorul unui program de calcul propriu însă există posibilitatea utilizării PHPP (Passivhaus Projektierung Paket), conceput conform standardului european ISO 13790, care poate fi utilizat cu succes nu numai în cazul caselor pasive.

Veridicitatea calculelor noastre energetice este asigurată pe de o parte de atestatul de auditor energetic gradul I. eliberat de MDRAP, care conferă dreptul de a realiza audituri energetice, pe de altă parte de titlul recunoscut la nivel european de "Proiectant atestat de case pasive".

 

Galerie foto