Auditor energetic Targoviste

Certificat Energetic Târgoviște

Auditor energetic Targoviste reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Auditor energetic Targoviste: Certificat Energetic Târgoviște.

Seriozitatea realizării serviciilor este recomandată de experiența dobândită de echipa noastră în cei 5 ani de realizare a certificatelor energetice. Cu ingineri de înaltă clasă, dotaţi

cu echipament modern, asigurăm preluarea și
procesarea datelor exacte, fără nici o eroare. Preluarea datelor presupune o serie de măsurători la destinația indicată de dumneavoastră ce durează aproximativ 30 de minute, fără să existe alte taxe suplimentare. Documentele vor fi realizate în dublu exemplar, în maxim 48h.


Pe lângă realizarea certificatului energetic vă punem la dispoziţie sfaturi și lucrări profesionale pentru reabilitarea energetică, ce vor reduce substanţial cheltuielile prin micşorarea consumul de energie și combustibil pentru imobilul dumneavoastră.

 

Certificat Energetic

Certificatul energetic, este un document tehnic ce are ca scop informarea și atestarea performanțelor energetice pentru potenţialul cumpărător, prin detalierea instalaţiilor aferente și a caracteristicilor energetice ale imobilului. Dorindu-se spaţii mai eficiente energetic și reducerea emisiei gazelor de seră rezultate în urma incălzirii.

Conform legii 375/2005, începând cu data de 19 iulie 2013 pentru orice contract de vânzare/cumpărare imobile este necesară clasificarea acestuia, certificatul energetic devenind obligatoriu.

Principala etapă pentru clasificarea corespunzătoare între clasele A si G (nota maximă 100) a imobilului o reprezintă colectarea datelor respectând câteva aspecte importante:

         * Evaluarea performanţelor în condiţii normale de utilizare.

         * Izolaţia pereţilor exteriori.

         * Calcularea necesarului energetic pentru încălzire.

         * Dispozitivele de încălzire.

         * Specificarea confortului termic.

         * Performanţa termică a ușilor și ferestrelor.

Preţul de vânzare/cumpărare poate fi influenţat major de performanţele energetice. 

Eliberarea certificatelor energetice se face de către auditorii energetici atestaţi conform legii, având o valabilitate de 10 ani de la data emiterii.

 

Audit Energetic

Auditul energetic este un proces amplu și foarte important în obţinerea de date cu privire la consumul energetic al clădirii. Datele obţinute prin acest proces stabilesc soluţii de reabilitare termică.

Auditul energetic este compus din urmatoarele etape:

  - Evaluarea în condiții normale a perfomanţelor energetice.

  - Obţinerea anumitor soluţii pentru creșterea performanţelor construcției.

  - Elaborarea unui raport de audit energetic.

 Raportul reprezintă etapa esentială, cuprinzând prezentarea etapelor de mai sus și soluțiile de modernizare stabilite. În funcţie de clasa în care a fost incadrată construcţia se pot folosi umătoarele soluţii pentru creșterea parametrilor:

- lucrări de finisaj a anvelopei 

- lucrări de termo-izolare a pereţilor

- înlocuirea uşilor și ferestrelor

- intervenţie asupra instalaţiei de distribuire termică

- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic

Sugestiile și concluziile după analizarea elaborată a măsurătorilor sunt trecute la finalul procesului de audit energetic.

 

Reabilitare termică

 

Programul Naţional de Reabilitare Termică promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei are ca scop îmbunătăţirea confortului termic pentru blocurile construite înainte de 1990. Împreună cu Autorităţile Administraţiei Publice Locale costurile totale sunt suportate în procent de 80%, restul reprezentând contribuţia Asociaţiei de locatari. 


Lucrările de reabilitare termică sunt stabilite în funcţie de clasa în care este introdus imobilul/locuinţa cu ajutorul certificatului energetic, având ca scop îmbunătățirea termică pentru reducerea semnificativă a consumului de combustibil.

Aceste lucrări de reabilitare termică prezintă o serie de avantaje:

- scăderea considerabilă a cheltuielilor pentru încălzire cu până la 30 %

- protejarea mediului prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră

- schimbarea aspectului imobilului/locuinței.

- izolarea termică duce la dispariţia igrasiei

- asigură confortul termic pe timp de vară fără cheltuieli suplimentare.

 

 

 

Galerie foto