Notar Cluj Napoca

Notar Public Ionut Florin Popa

Notar Cluj Napoca reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Notar Cluj Napoca: Notar Public Ionut Florin Popa.

Biroul Notarial Popa Ionuţ-Florin a fost înfiinţat în anul 2003, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2233/C/2003. Sediul biroului este în Cluj-Napoca. Scopul său este de a soluţiona problemele juridice nelitigioase ale clienţilor săi, oferind consultanţă şi asistenţă celor interesati.

Ionuţ-Florin Popa este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca şi conferenţiar universitar la aceeaşi facultate (la disciplinele Drept civil şi Dreptul comerţului internaţional), cu experienţă în domeniul juridic ca şi consilier juridic, judecător şi apoi notar public. In anul 2009 şi-a susţinut doctoratul în drept, cu tema “Conformitatea lucrului vândut”.

Incepând din decembrie 2008, activitatea biroului notarial s-a extins prin asocierea cu Simona-Iustina Dorobanţu, notar public.

Biroul notarial este întregit de un colectiv de asistenţi cu experienţă juridică, având o vechime considerabilă în activitatea notarială.

In activitatea desfăşurată pe parcursul anilor, începând cu anul 2003, biroul notarial a acumulat o experienţă profesională semnificativă în rezolvarea unor complexe probleme juridice, din arii de competenţă diverse, în special civilă şi comercială.

De asemenea, dacă soluţia potrivită presupune aportul unor specialişti din alte domenii, colaborarea cu avocaţi, experţi evaluatori, experţi cadastrali şi firme de traduceri autorizate constituie un sprijin în realizarea proiectelor clienţilor.

Biroul notarial asigură asistenţă şi consultanţă clienţilor atât români, cât şi străini, în limbile română, engleză, franceză şi italiană.

Servicii

Biroul notarial îndeplineşte următoarele acte notariale:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătura, precum si a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege;
 • acordarea de consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele referitoare la conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial;

Galerie foto