Notar Drobeta Turnu Severin

Birou Notarial Natasa Laura Cucu

Notar Drobeta Turnu Severin reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Notar Drobeta Turnu Severin: Birou Notarial Natasa Laura Cucu.

Birou Notarial Natasa Laura Cucu

Biroul Notarial Natașa Laura Cucu asigură toată gama de servicii notariale prevăzute de lege și are colaborări cu toate instituțiile administrative, bancare și juridice din Drobeta Turnu Severin, în special, dar și de oriunde din România, în funcție de necesitățile clienților.
Programul de lucru este de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00, cu posibilitate de extindere în funcție de programare. De asemenea, pentru urgențe, în limita posibilităților și cu programare prealabilă, se pot asigura servicii notariale și în weekend. Consultanța juridică notarială prin telefon sau e-mail este gratuită.

„ Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.
Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.
Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul și semnătura acestuia, este de autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege.
Activitatea notarială se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenența politică, de avere sau de origine socială.
(extras din Legea nr.36/1995)

Servicii

Servicii notariale

Serviciile notariale sunt reglementate de Legea nr.36/1995
„ Art. 12. – Notarul public îndeplinește următoarele acte şi proceduri notariale: 
   a) redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților; 
   b) autentificarea înscrisurilor; 
   c) procedura succesorală notarială; 
   d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; 
   e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor; 
   f) darea de dată certă înscrisurilor; 
   g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităţilor de care dispune biroul notarial; 
   h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor; 
   i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri; 
   j) efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
   k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit; 
   l) activităţi fiduciare, în condițiile legii; 
   m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special; 
   n) înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat; 
   o) certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora; 
   p) procedura divorțului, în condițiile legii; 
   q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor; 
   r) orice alte operațiuni prevăzute de lege. 
   Art. 13. – Notarii publici pot da și alte consultații juridice în materie notarială decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi pot participa, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. 
   Art. 14. – Notarul public poate desfășura, în condițiile legii, activităţi de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi alte activităţi decât cele prevăzute de prezenta lege, date în competenţa sa. 
   Art. 15. – În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, notarul public are competență generală, cu excepţiile prevăzute în situaţiile următoare: 
   a) procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu; 
   b) în cazul moștenirilor succesive, moștenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre notarii publici care îşi desfăşoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă; 
   c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor se fac de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata; 
   d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se face de notarul public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale; 
   e) procedura divorțului este de competența notarului public cu sediul biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor; 
   f) procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerelor și în registrele naţionale notariale ale Uniunii se îndeplineşte de notarul public competent, în condiţiile legii, să efectueze procedura succesorală; 
   g) orice alte situații prevăzute de lege.”

Galerie foto