Legislatie - articole Cabinet Privat

Legea 51/1995 profesiei de avocat, republicata in 2011

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (2)Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită

Legea 372 - 2005 Performanta Energetica a Cladirilor

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Scopul prezentei legi este promovarea creşterii performantei energetice a clădirilor, ţinând cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de temperatură interioară şi de eficienţa economică. Art. 2. - Prezenta lege stabileşte condiţii cu privire la: a)   cadrul general al metodologiei de calcul priv

Legea 192/2006 actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor. (2) Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta

Ordin 550 - 2003 Atestarea Auditorilor Energetici

Ordin nr. 550/2003 din 09/04/2003Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 21/04/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" Indrumar din 09/04/2003Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 21/04/2003 pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente Art.